Quảng Ninh đã cơ bản khống chế được COVID-19

Sáng 8.2, nhiều người vẫn xếp hàng chờ làm thủ tục rời Quảng Ninh về quê ăn Tết. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong người dân, công nhân, lao động ở lại Quảng Ninh ăn Tết, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sáng 8.2, nhiều người vẫn xếp hàng chờ làm thủ tục rời Quảng Ninh về quê ăn Tết. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong người dân, công nhân, lao động ở lại Quảng Ninh ăn Tết, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sáng 8.2, nhiều người vẫn xếp hàng chờ làm thủ tục rời Quảng Ninh về quê ăn Tết. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mong người dân, công nhân, lao động ở lại Quảng Ninh ăn Tết, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top