Quảng Ninh: Cụm công trình kiến trúc thư viện- bảo tàng nghìn tỉ liên tục bị vỡ kính

Môt mảng kính vỡ ngay trước mặt chính thư viện Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Môt mảng kính vỡ ngay trước mặt chính thư viện Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D
Môt mảng kính vỡ ngay trước mặt chính thư viện Quảng Ninh. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top