Quảng Ninh: Công nhân sàng tuyển than Uông Bí tử nạn trong ca làm việc

Trụ sở Cty than Uông Bí. Ảnh: T.U.B
Trụ sở Cty than Uông Bí. Ảnh: T.U.B
Trụ sở Cty than Uông Bí. Ảnh: T.U.B
Lên top