Quảng Ninh có Chánh Văn phòng Tỉnh ủy mới

Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Trúc Linh
Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Trúc Linh
Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Trúc Linh
Lên top