Quảng Ninh có ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 50 ngày bình yên

Quảng Ninh cho phép mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ nhưng chỉ đón khách nội tỉnh từ 8.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh cho phép mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ nhưng chỉ đón khách nội tỉnh từ 8.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh cho phép mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ nhưng chỉ đón khách nội tỉnh từ 8.6.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top