Quảng Ninh: Chủ gian lận, tàu du lịch bị dừng 90 ngày

Tàu du lịch Hải Âu 18. Ảnh: Hoàng Nga
Tàu du lịch Hải Âu 18. Ảnh: Hoàng Nga
Tàu du lịch Hải Âu 18. Ảnh: Hoàng Nga
Lên top