Quảng Ninh cho học sinh tiểu học nghỉ vì rét

Nhiệt độ trên chùa Đồng, Yên Tử sáng nay - 8.1.2021. Ảnh: CTV
Nhiệt độ trên chùa Đồng, Yên Tử sáng nay - 8.1.2021. Ảnh: CTV
Nhiệt độ trên chùa Đồng, Yên Tử sáng nay - 8.1.2021. Ảnh: CTV
Lên top