Quảng Ninh cho học sinh thi học kỳ sớm hơn kế hoạch

Trường tiểu học Lý Tự Trọng, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường tiểu học Lý Tự Trọng, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường tiểu học Lý Tự Trọng, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top