Quảng Ninh chính thức xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top