Quảng Ninh: Chập điện, kho kiểm hoá Cửa khẩu Bắc Phong Sinh cháy rụi

Lực lượng chữa cháy địa phương kịp thời có mặt khống chế đám cháy kho tạm ngoại quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà, Quảng Ninh) trước khi đám cháy có thể lây lan rộng. Ảnh: H.Việt
Lực lượng chữa cháy địa phương kịp thời có mặt khống chế đám cháy kho tạm ngoại quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà, Quảng Ninh) trước khi đám cháy có thể lây lan rộng. Ảnh: H.Việt
Lực lượng chữa cháy địa phương kịp thời có mặt khống chế đám cháy kho tạm ngoại quan Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà, Quảng Ninh) trước khi đám cháy có thể lây lan rộng. Ảnh: H.Việt
Lên top