Quảng Ninh: Chấm dứt hoạt động tàu bị đắm, đình chỉ thuyền trưởng một năm

Âu số 2, Cảng Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Âu số 2, Cảng Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Âu số 2, Cảng Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top