Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Xe trang bị hệ thống cáng đa tính năng, thiết bị sốc tim, thở oxy, monitor theo dõi, cùng nhiều thiết bị cấp cứu khác đảm bảo  vận chuyển bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân nặng.. Ảnh: BQN
Xe trang bị hệ thống cáng đa tính năng, thiết bị sốc tim, thở oxy, monitor theo dõi, cùng nhiều thiết bị cấp cứu khác đảm bảo vận chuyển bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân nặng.. Ảnh: BQN
Xe trang bị hệ thống cáng đa tính năng, thiết bị sốc tim, thở oxy, monitor theo dõi, cùng nhiều thiết bị cấp cứu khác đảm bảo vận chuyển bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân nặng.. Ảnh: BQN
Lên top