Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh: Cấp lại điện, nước và bảo đảm lợi ích của người dân