Quảng Ninh: Cấm biển tàu du lịch ngay trong sáng 13.9 do lo ngại bão số 5

Tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long và các phương tiện thủy sẽ bị cấm hoạt động ngày trong sáng 13.9 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biễn của bão số 5. Ảnh: QTV
Tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long và các phương tiện thủy sẽ bị cấm hoạt động ngày trong sáng 13.9 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biễn của bão số 5. Ảnh: QTV
Tàu du lịch thăm vịnh Hạ Long và các phương tiện thủy sẽ bị cấm hoạt động ngày trong sáng 13.9 nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biễn của bão số 5. Ảnh: QTV
Lên top