Quảng Ninh: Các chủ tàu du lịch đồng loạt xin dừng hoạt động

Dù Quảng Ninh mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch đã đồng loạt làm đơn xin tạm dừng hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. 
Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù Quảng Ninh mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch đã đồng loạt làm đơn xin tạm dừng hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Dù Quảng Ninh mở cửa đón khách, nhưng các chủ tàu du lịch đã đồng loạt làm đơn xin tạm dừng hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top