Quảng Ninh: Buộc cách ly tập trung 8 nam, nữ hát karaoke

4 trong số 8 thanh niên bị chính quyền thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) lập biên bản, cho đi cách ly tập trung khi vi phạm lệnh cấm hát karaoke trong phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền. Ảnh: CTV
4 trong số 8 thanh niên bị chính quyền thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) lập biên bản, cho đi cách ly tập trung khi vi phạm lệnh cấm hát karaoke trong phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền. Ảnh: CTV
4 trong số 8 thanh niên bị chính quyền thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) lập biên bản, cho đi cách ly tập trung khi vi phạm lệnh cấm hát karaoke trong phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền. Ảnh: CTV
Lên top