Quảng Ninh: Bát nháo ở mỏ đá Hang Luồn

Mỏ đá Hang Luồn do Công an Quảng Ninh quản lý nhưng đã giao cho tư nhân khai thác từ vài năm nay. Ảnh: T.N.D
Mỏ đá Hang Luồn do Công an Quảng Ninh quản lý nhưng đã giao cho tư nhân khai thác từ vài năm nay. Ảnh: T.N.D
Mỏ đá Hang Luồn do Công an Quảng Ninh quản lý nhưng đã giao cho tư nhân khai thác từ vài năm nay. Ảnh: T.N.D
Lên top