Quảng Ninh: "7 kỳ quan thế giới" tại lễ hội hoa Hạ Long

Các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn trong lễ hội hoa Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn trong lễ hội hoa Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn trong lễ hội hoa Hạ Long. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top