Quảng Ninh: 6 địa phương xuất hiện trở lại bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn dịch bệnh tả  Châu Phi  ở Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn dịch bệnh tả Châu Phi ở Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lực lượng chức năng tiêu hủy đàn lợn dịch bệnh tả Châu Phi ở Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lên top