Quảng Ninh: 1 tháng 3 vụ tai nạn lao động, khiến 4 thợ lò tử nạn

Diễn tập ứng cứu sự cố ngạt khí mỏ ở Trung tâm Cấp cứu mỏ -TKV. Ảnh: T.N.D
Diễn tập ứng cứu sự cố ngạt khí mỏ ở Trung tâm Cấp cứu mỏ -TKV. Ảnh: T.N.D
Diễn tập ứng cứu sự cố ngạt khí mỏ ở Trung tâm Cấp cứu mỏ -TKV. Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top