Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh gỡ bài viết xúc phạm người dân

Ca sĩ Phương Thanh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Ba
Ca sĩ Phương Thanh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Ba
Ca sĩ Phương Thanh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Ba
Lên top