Quảng Ngãi: Xuất hiện thông báo giả về việc tiêm vaccine phòng COVID-19

Tin nhắn giả về việc thông báo người dân ở Quảng Ngãi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình
Tin nhắn giả về việc thông báo người dân ở Quảng Ngãi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình
Tin nhắn giả về việc thông báo người dân ở Quảng Ngãi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top