Quảng Ngãi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong năm 2021

Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top