Quảng Ngãi: Xác định đại biểu dự 2 cuộc họp của UBND tỉnh là F2

Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Máy xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top