Quảng Ngãi: Thu hồi 200 triệu chi sai khi mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh

Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho các bệnh nhân. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top