Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng

Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Ảnh: Văn Toàn
Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Ảnh: Văn Toàn
Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Ảnh: Văn Toàn
Lên top