Quảng Ngãi sơ tán 10.000 hộ dân và huy động 5.000 cán bộ để ứng cứu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top