Quảng Ngãi: Sẵn sàng cho công tác bầu cử ở khu cách ly

Lực lượng chức năng bố trí bảng niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên của cuộc bầu cử tại khu cách ly để công dân theo dõi, bầu chọn. Ảnh: Đức Minh
Lực lượng chức năng bố trí bảng niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên của cuộc bầu cử tại khu cách ly để công dân theo dõi, bầu chọn. Ảnh: Đức Minh
Lực lượng chức năng bố trí bảng niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên của cuộc bầu cử tại khu cách ly để công dân theo dõi, bầu chọn. Ảnh: Đức Minh
Lên top