Quảng Ngãi, Quảng Nam công bố cấp độ dịch COVID-19

Nhiều học sinh ở huyện Phước Sơn dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều học sinh ở huyện Phước Sơn dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Nhiều học sinh ở huyện Phước Sơn dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Thanh Chung
Lên top