Quảng Ngãi: Lũ trên các sông đang lên nhanh

Mực nước tại sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đang lên nhanh. Ảnh: T.H
Mực nước tại sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đang lên nhanh. Ảnh: T.H