Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 trận động đất trong 5 phút

Vị trí tâm chấn của trận động đất thứ 2 xảy ra ở huyện Tây Trà. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Vị trí tâm chấn của trận động đất thứ 2 xảy ra ở huyện Tây Trà. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Vị trí tâm chấn của trận động đất thứ 2 xảy ra ở huyện Tây Trà. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Lên top