Quảng Ngãi: Liên tiếp các chủ vườn hoa Tết bị phá hoại

Ông Đặng Văn Lâm phát hiện vườn hoa Tết của mình bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Văn Lâm phát hiện vườn hoa Tết của mình bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Thanh Chung
Ông Đặng Văn Lâm phát hiện vườn hoa Tết của mình bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Thanh Chung
Lên top