Quảng Ngãi lại cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.H
Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi). Ảnh: T.H