Quảng Ngãi kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế

Kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Kích hoạt lại các chốt kiểm tra y tế ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top