Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người

Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người. Ảnh: Chí Đại
Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người. Ảnh: Chí Đại
Quảng Ngãi dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người. Ảnh: Chí Đại
Lên top