Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay quốc tế ở Lý Sơn

Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay quốc tế ở Lý Sơn. Ảnh: Hà Nghiêm
Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay quốc tế ở Lý Sơn. Ảnh: Hà Nghiêm
Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay quốc tế ở Lý Sơn. Ảnh: Hà Nghiêm
Lên top