Quảng Ngãi: Đề nghị kỷ luật Trưởng ban Dân tộc có nhiều vi phạm

Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H