Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 310 tỉ đồng đầu tư tái định cư

Đoàn công tác thị sát ở huyện Minh Long. Ảnh: Lê Khánh
Đoàn công tác thị sát ở huyện Minh Long. Ảnh: Lê Khánh
Đoàn công tác thị sát ở huyện Minh Long. Ảnh: Lê Khánh
Lên top