Quảng Ngãi: Đá đổ sập xuống lòng đường làm đầu kéo tàu hỏa trật bánh

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KN
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: KN