Quảng Ngãi: Cụm công nghiệp Đồng Dinh gây ô nhiễm

Ông Hà Giàu phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Giàu phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Giàu phản ánh tình trạng các nhà máy ở Cụm công nghiệp Đồng Dinh (tỉnh Quảng Ngãi) xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thanh Chung
Lên top