Quảng Ngãi: Chìm 2 tàu cá, 2 nhà dân bị sập hoàn toàn do mưa lớn