Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người

Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Quảng Ngãi cấm các hoạt động tập trung trên 50 người. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top