Quảng Ngãi: 4 giám đốc sở nghỉ công tác trước tuổi hưu

Giám đốc Sở Nội vụ - ông Đoàn Dụng nghỉ công tác từ ngày 1.6. Ảnh: Văn Toàn
Giám đốc Sở Nội vụ - ông Đoàn Dụng nghỉ công tác từ ngày 1.6. Ảnh: Văn Toàn
Giám đốc Sở Nội vụ - ông Đoàn Dụng nghỉ công tác từ ngày 1.6. Ảnh: Văn Toàn
Lên top