Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học để phòng chống COVID-19

Toàn thể học sinh ở Quảng Ngãi được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Toàn thể học sinh ở Quảng Ngãi được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Toàn thể học sinh ở Quảng Ngãi được nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top