Quảng Nam yêu cầu xử lý ca COVID-19 từ TP.HCM về không hợp tác cách ly

Khu cách ly ở TP.Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly ở TP.Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly ở TP.Hội An. Ảnh: Thanh Chung
Lên top