Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT giải trình việc luân chuyển giáo viên

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top