Quảng Nam xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Quảng Nam xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 20.11. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 20.11. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 20.11. Ảnh: Thanh Chung
Lên top