Quảng Nam xin cấp thêm hơn 1,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên đợt 3 ở nhà đa năng Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top