Quảng Nam: Xe khách cháy trơ khung trên đường Hồ Chí Minh