Quảng Nam: Xảy ra động đất ở huyện miền núi Nam Trà My

Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Lên top